задължения

ТД на НАП – Велико Търново, събра 20 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

  Публичните изпълнители от Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, събраха 20 млн. лв. просрочени задължения от получателите на...

ТД на НАП Велико Търново събра 11,5 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

   С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори възложени от разпоредители с бюджетни...