закон

Община Свищов изпълни и двете си цели за ограничаване на депонирани биоразградими битови отпадъци за 2018 година

Изпълнението на целите ще освободи кметството от пълно плащане на отчисленията през съответната година За първи път Изпълнителната агенция по...

Край на вечния длъжник – парламентът прие 10-годишна абсолютна давност за събиране на вземания от физически лица

Днес единодушно народните представители приеха на първо четене промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). С тях се въвеждана...

Държавата поема и осигуровките, които плащат работодателите! Глобата от 5000 лева остава само за неспазилите карантината

Бюджетната комисия в Народното събрание прие предложението държавата, освен 60 %, да заплати и осигуровките, така че сега схемата ще...