закупуване на книги

Общинската библиотека в Горна Оряховица за пореден път спечели проект за закупуване на нови книги

  За пореден път Общинска библиотека Горна Оряховица спечели Проект по Програма на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни...