захранване

Дългогодишният проблем с безводието в Ресен ще бъде решен. ВиК, Общината и представители на инициативната група се разбраха

Започнато е предпроектно проучване за изграждане на трасе за включване на Ресен към деривация на язовир „Йовковци”. До около месец...