здравните власти

Новите противоепидемични мерки – заведенията работят от 7.00 до 22.00 ч., с до 6 души на една маса, персоналът – с маски

  Училищата започват присъствено От 7 септември до края на октомври заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казината...