здравни медиатори

Здравни медиатои към Община Павликени се включват в превенцията на епидемията от COVID-19

  Предвид извънредното положение към обичайните задължения на медиаторите се прибавя и работата на терен за превенция на разпространението на...