здравни

Само две лекарки на преклонна възраст дежурят денонощно в Неотложния кабинет в Горна Оряховица. Работата е нежелана за медиците

Мерки за подобряване качеството на здравното обслужване и грижа обсъди в началото на годината кметът Николай Рашков с ръководителите на...

Най-малко 211 възрастни и хора с увреждания ще получават здравни и социални услуги по проект в Горна Оряховица

Минимум 211 възрастни и хора с увреждания  „Грижа в дома в община Горна Оряховица”. Проектът се финансира от Европейския социален...

211 възрастни и хора с увреждания в Горна Оряховица ще получават здравни и социални услуги по проект 

211 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа ще получават социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда...

Над 8 000 великотърновци изясниха здравноосигурителния си статус от началото на годината

От началото на годината над 8000 великотърновци посетиха салона за обслужване на НАП в териториалната дирекция в старата столица, за...

Община Елена дава стипендии на млади здравни специалисти, ако работят поне 5 години в региона

С оглед политиката по осигуряване на подкрепа на младите хора в общината и задоволяване потребностите от здравни специалисти в местното...

Над 1500 зрелостници от област Велико Търново декларират и плащат здравните си осигуровки за юли 2022 г. до 25 август

До 25 август над 1500 абитуриенти от област Велико Търново, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2022 година, трябва да...