зелените пердета

„Двата смока”, „Зелените пердета”, „При Мазния”, „КЕВ-а” – култовите кръчми на търновското студентство през миналия век

Мила Милчева "В Търново вода не пие се, във нея плуват жаби. Употребяват я магарета и крави. Грозданката във миг...