зелен

Според ПИРО Велико Търново трябва да е зелен и спокоен град, духовна и историческа столица, с подкрепяща грижа за хората

  През следващите седем години Велико Търново  да продължи да се развива като зелена и спокойна община, духовна и историческа...