земеделска земя

Откриха конфликт на интереси при най-имотния от кметовете в областта – Румен Павлов

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е установила конфликт на интереси при трима  общински...