Иван Момински

Тихомълком отстраниха досегашният управител на „Студентски столове и общежития“ ЕАД във В. Търново Иван Момински

  Студентският съвет подозира поредната партийна намеса  Отстраняването на досегашният шеф на „Студентски столове и общежития“ ЕАД клон Велико Търново...