иван шишман

Алдимир Желязната ръка дойде при цар Иван Шишман на Царевец както през 1393 година

С възстановка на събитията от 1393 година днес на крепостта Царевец във Велико Търново беше пресъздадена срещата на свищовския владетел...