идеи

Наградиха деца, дали свежи идеи и предложили зелени инициативи за разделно събиране на отпадъците

  Община Свищов проведе конкурс за добри практики, свежи идеи и нови зелени инициативи, свързани с разделното събиране на отпадъци...

В Свищов събират идеи и предложения за изработването на Плана за интегрирано развитие на общината 

Кутия за анкетни карти, проектни фишове и предложения, във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината (ПИРО),...