извънболнична помощ

Създават Медицински център за извънболнична помощ към Онкологичния диспансер във Велико Търново?

  Дъщерно търговско дружество „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ да бъде учредено към Онкологичния диспансер предлага новият му управител...