изисквания

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица (ГОРС), за...