ин витро

Приемат документи по общинската програма ин витро за двойките с репродуктивни затруднения от В. Търново и региона

От 1 март 2021 г. започна приемът на документи, в изпълнение на Общинска програма за асистирана репродукция на Община Велико...