кампания на в. „СТандарт“

ВТУ с награда на в. „Стандарт“ в категория „Образование“ от кампанията „10 причини да остана в моя град“

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е носител на приза в категория „Образование“ в кампанията на в. „Стандарт“ „10...