Кан

Великотърновски представители участваха в среща за образование чрез спорт в Кан

    Ценностите на спорта по отношение на социалното приобщаване, и по-специално ролята на спорта за насърчаване и постигане на...