кинезитерапевти

Във Велико Търново да се обучават рехабилитатори, здравни асистенти и кинезитерапевти предлага кметът Панов

    Три нови специалности обучение на здравни асистенти, рехабилитатори и кинезитерапевти да бъдат създадени във Филиал Велико Търново на...