ноември 28, 2022

кредитен рейтинг

Община Велико Търново посрещна 2020 година с потвърден подобрен кредитен рейтинг и положителна перспектива  

Община Велико Търново посрещна 2020 година с положителна перспектива, оценена предвид подобрения дългосрочен кредитен рейтинг. Независимото проучване и оценка подчертават...