декември 7, 2022

легендарни

Легендарните песни на търновското студентство през 80-те – по дългата улица през лятото, с котка в шапката…

Мила Милчева "Аз влязох в тоя свят като Исус, повел дванадесет овце на паша..." Легенди се носят за студентския живот...