септември 23, 2023

матгева

Йорданка Матева е избрана за председател на Административния съд във Велико Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Йорданка Матева за административен ръководител – председател на Административен съд – Велико...

Вижте още …