октомври 4, 2023

маунтин байк

Първо по рода си маунтин байк състезание се проведе в Лясковец

  Община Лясковец, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство със Спортен клуб...