декември 4, 2023

медиатори

Над 200 пострадали от домашно насилие са получили правна помощ в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна  

Адвокати ще пътуват до мястото, в което се намира пострадалият,  за да му дадат консултация Над 200 правни консултации на...