декември 7, 2022

Международен ден за борба срещу насилието над жени и деца