октомври 5, 2023

Международна научна котференция

Във ВТУ се провежда Международна научна конференция, посветена юбилея на проф. д. н. Атанас Дерменджиев

  В Аулата на ВТУ беше открита Международна научна конференция на тема „География, геополитика и обществено развитие“, посветен на 60-годишнината...

ВТУ е домакин на Международна научна конференция за развитието на българската и европейската икономика

В Стопанския факултет на Великотърновския университет беше открита Международна научна конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика –...