ноември 28, 2022

международна

Международна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ беше открита във ВТУ

Днес в зала „Европа“ на Ректората беше официално открита традиционната за катедра „Класически и източни езици и култури“ Международна научна...

Международна конференция „30 години специалност „Философия“ беше открита във ВТУ

Днес в зала „Европа“ на Ректората беше открита Международна научна конференция на тема „30 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св....

Филологическият факултет на ВТУ участва в престижна международна конференция

Филологическият факултет на Великотърновския университет взе участие в престижна конференция на представителите на университетите – членове на европейската мрежа за...

Учени от девет държави участват в Международната научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“ в НВУ

Учени от девет държави участват в Международната научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“, която започна днес в Националния военен...

Международна конференция „Езици, култури, комуникации“ беше открита във ВТУ

Днес във Великотърновския университет беше открита ежегодната международна научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“. Организатор на събитието е Филологическият...

Проф. д-р Михаил Харалампиев представи доклад на престижен международен форум в Италия

В международна научна конференция на тема „Превенция и ликвидиране на последствия при химически, биологически, радиологически и ядрен тероризъм“ участва преподавателят...

Във ВТУ беше открита Международната седмица „Приятелства за сътрудничество на Балканите“

Днес във Великотърновския университет беше открита Международната седмица „Приятелства за сътрудничество на Балканите“. Събитието събра във Велико Търново 18 представители...