октомври 5, 2023

местно

Община Елена подготвя пилотен модел за насърчаване на местното икономическо развитие

В оспорвана конкуренция между 41-о проектни предложения, концепцията за местно икономическо развитие на община Елена спечели възможността да реализира един...