септември 23, 2023

метод

Ротари клуб – Велико Търново дари на деца с увреждания пособия за обучение по метода Монтесори

Ротари клуб – Велико Търново дари пособия за обучение по метода Монтесори в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за...