октомври 5, 2023

Механизма

Областният управител участва в онлайн среща по темата за отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

  През последните години България има все по-координирана и целенасочена политика за обхващането на деца и ученици в образователната система...