декември 7, 2023

мечтайте дръзко

Втора международна конференция “Мечтайте дръзко” се провежда във Велико Търново

Какви са стандартите и методологиите за младежка работа? Какво е състоянието на университетското и професионално образование и обучение на младежки...