септември 23, 2023

микро и малки предприятия

Близо 72 млн. лв. са изплатени по ОПИК на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

    Всички подадени проектни предложения по процедурата са вече в оценка     Общо изплатените до момента безвъзмездни средства...