септември 23, 2023

микро и малки фирми

Микро и малки фирми могат да кандидатстват за финансова помощ за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

    По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия...

Вижте още …