министерски съвет

Станислава Стоянова: Нормативни промени във висшето образование надграждат усилията за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри

На последното си заседание Министерският съвет прие промени в няколко нормативни акта, свързани с висшето образование, като промените засягат и...