октомври 5, 2023

Министерство на туризма

Велико Търново е център на Старопланинския туристически район,който вече е регистриран в Министерството на туризма

  Велико Търново е център на Старопланинския туристически район, който вече е регистриран в Министерството на туризма. Удостоверението за вписването...