септември 23, 2023

мнозинството

След горещи дебати мнозинството във Великотърновски общински съвет повиши такса битови отпадъци

  След разгорещени дебати мнозинството във Великотърновски общински съвет одобри предложението на кмета за повишаване на такса битови отпадъци. 23...

Вижте още …