октомври 5, 2023

модул

Във Велико Търново беше представен обновения публичен модул на системата ИСУН 2020

Във Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на надградения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение...