октомври 3, 2023

Мрежата на асоциациите на местните власти

Инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

    Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти...