септември 23, 2023

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Кметството кандидатства за над 1,3 млн. лв. за разширяване на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търново“

    Община Велико Търново ще кандидатства с проект „Разширяване на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ по ОП „Региони в...