октомври 3, 2023

мухите

Жители на с. Ресен: „Смрадта и мухите са нетърпими! В пандемична ситуация сме на воден режим, а контейнерите преливат!“

  167 жители на Великотърновското село Ресен настояват в подписка сметоизвозването в населеното място да става два пъти седмично, както...