февруари 29, 2024

недвижими

1, 6 млн. лева  дава държавата на общини и музеи за консервация и реставрация на недвижими културни ценности

1 610 000 лв. целева финансова подкрепа отпуска  Министерството на културата за консервация и реставрация на недвижими културни ценности.  Началната дата...