нивата

Община В. Търново засилва още контрола върху чистотата на въздуха с нови автоматични станции

   Данните от техническите съоръжения постъпват в реално време   Община Велико Търново засилва още контрола върху качеството на атмосферния...