нулеви

Нови правила в ЕС! Таксите за презграничните плащания в евро стават много ниски или нулеви

От днес потребителите и предприятията в държавите членки извън еврозоната ще се радват на по-евтини презгранични плащания в евро. С...