областни управители

Областни управители и представители на администрации ще обсъждат подобряване на административните услуги

  Механизмите за по-ефективен контрол от областните управители на предоставяните административни услуги от териториалните звена на централната власт и общините...