обновени

Хуманитарна гимназия посреща новата учебна година с четири пъти повече ученици и обновени класни стаи

За последните пет години най-старата гимназия във Велико Търново увеличи четворно броя на учениците си и през тази учебна година...

Три жилищни сгради в Горна Оряховица са енергийно обновени с европейски средства

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...