образованието

Конференция за образованието се проведе във Филиала на ВТУ в гр. Враца

    Във Филиала на Великотърновския университет в гр. Враца се проведе Юбилейна международна онлайн научно-практическа конференция на тема „Образованието:...