обучават

Във Велико Търново да се обучават рехабилитатори, здравни асистенти и кинезитерапевти предлага кметът Панов

    Три нови специалности обучение на здравни асистенти, рехабилитатори и кинезитерапевти да бъдат създадени във Филиал Велико Търново на...

Във Велико Търново: Обучават медицинските специалисти в детското и училищното здравеопазване за съвременния контрол върху диабета

  Двудневно обучение за съвременните методи в лечението и контрола върху диабета се провежда във Велико Търново специално за медицинските...