обхват

14 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат в териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“

След въведените от 1 януари тази година нови критерии за определяне на дружествата като големи данъкоплатци и осигурители и извършената...

Близо 230 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат в новата структура „Средни данъкоплатци и осигурители“

От 1 януари 2024 г. близо 230 дружества, които попадат в териториалния обхват на НАП Велико Търново, са уведомени чрез...