община павликени

Община Павликени получи наградата „ЕкоЕнергия“ за успешния проект за енергоспестяващи мерки на покрития плувен басейн

    Община Павликени беше класирана на първо място и получи голямата награда „ЕкоЕнергия“ за успешни проекти в областта на...

Община Павликени предостави компютърна техника за районните полицейски инспектори

  Община Павликени предостави за нуждите на районните полицейски инспектори от РУ-Павликени 4 броя компютърни конфигурации и 5 броя мултифункционални...

Община Павликени осигури технически средства за всички ученици от Центровете за настаняване семеен тип

    Община Павликени осигури техническо оборудване на Центровете за настаняване семеен тип в гр. Павликени, което е необходимо на...