община павликени

Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали

    Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали. Те са насочени към различни възрастови...

Община Павликени получи наградата „ЕкоЕнергия“ за успешния проект за енергоспестяващи мерки на покрития плувен басейн

    Община Павликени беше класирана на първо място и получи голямата награда „ЕкоЕнергия“ за успешни проекти в областта на...

Община Павликени предостави компютърна техника за районните полицейски инспектори

  Община Павликени предостави за нуждите на районните полицейски инспектори от РУ-Павликени 4 броя компютърни конфигурации и 5 броя мултифункционални...

Община Павликени с готовност да осигури жилища за командировани медицински специалисти

  Община Павликени има готовност да предостави жилища за медицински специалисти, които се отзоват на апела за подкрепа на своите...