общински щаб

В болярския град общинският щаб следи стриктно за мерките срещу разпространение на вирусни заболявания

    Свиканият от кмета на Велико Търново Даниел Панов общински щаб стриктно следи за изпълнението на превантивни мерки, набелязвани...